Belediye Birimleri

0
2280
  • Yazı İleri Müdürlüğü :       Tayfur KALKAN  :  Yazı İşl. Md. V.
  • Mali Hizmetler Müdürlüğü  Kadri KALKAN   :  Mali Hizm. Md. V.
  • Fen İşleri Müdürlüğü         Adem CAN        : Fen İşl. Md. V.
  • Zabıta Amirliği                 Habib AKAN       : Zabıta Komiseri
  • Tahsilat Servisi                Üzeyir VURAL     : Birim Sorumlusu
  • İtfaiye Birimi                   Ali TOK              : İtfaiye ERİ,  Sorumlu
  • Veteriner Birimi               Tayfur KALKAN   : Veteriner Hekim