Turistik Bilgiler

0
4204

KÖSE BELEDİYESİ TURİZM ALANLARI

 

  • Gümüşhane Köse ilçesi Özbeyli köyü Camii Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 23.11.2001 tarih ve 4302 sayılı kararı ile Korunması gereken Kültür varlıkları listesine alınmıştır.

 

  • Gümüşhane Köse ilçesinin 2 km Güneybatısındaki Tilkitepe Tümülüsü Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 23.11.2001 tarih ve 4302 sayılı kararı ile Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiş olup, koruma altına alınmıştır.

 

  • Gümüşhane Köse ilçesi Akbaba köyü asar tepesi ile Akbaba Köyü Hamzalı Tepesi nitelikli (2) adet höyük; Trabzon Kültür ve Tabiatı Varlıklarını Koruma Kurulunun 19.02.2010 tarih ve 2540 sayılı kararı ile Korunması gereken Kültür varlıkları olarak tescil edilmiştir.

 

  • Gümüşhane Köse ilçesi Salyazı Beldesindeki Bayrampaşa Kalesi; Trabzon Kültür ve Tabiatı Varlıklarını Koruma Kurulunun 24.06.2009 tarih ve 2202 sayılı kararı ile Korunması Gereken Kültür varlıkları olarak tescil edilmesine ve koruma alanının Kale duvarlarından itibaren 100m olacak şekilde belirlenmiştir.

 

  • Gümüşhane Köse ilçesi Salyazı Beldesindeki Kilise Tepe Höyüğünün; Trabzon Kültür ve Tabiatı Varlıklarını Koruma Kurulunun 24.06.2009 tarih ve 2202 sayılı kararı ile Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiş olup, koruma altına alınmıştır.

 

  • Gümüşhane Köse ilçesi Salyazı Beldesindeki Kırklar Mağarası; Trabzon Kültür ve Tabiatı Varlıklarını Koruma Kurulunun 09.10.2004 tarih ve 61 sayılı kararı ile Korunması Gereken Kültür varlıkları olarak tescil edilmesine karar verilmiştir.

 

  • Gümüşhane Köse ilçesinin 2 km Güneydoğusunda eski Bayburt – Köse karayolunun 300m kuzeyinde yeralan Maltepe Höyüğü Trabzon Kültür ve Tabiatı Varlıklarını Koruma Kurulunun 25.05.2011 tarih ve 3440 sayılı kararı ile Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmiş olup, koruma altına alınmıştır.

 

  • Gümüşhane Köse ilçesi Salyazı Köyü Haziresi; Erzurum Kültür ve Tabiatı Varlıklarını Koruma Kurulunun 13.09.1991 tarih ve 368 sayılı kararı ile Korunması Gereken Kültür varlıkları olarak tescil edilmesine karar verilmiştir.